koszyk 0

Koszyk

0 PLN

Koszyk jest pusty

Większość produktów dostępnych w 24h!  

Język:

Waluta:

Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego – ktm.info

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyrazili Państwo zgodę. W przypadku, gdy postanowicie Państwo jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazicie zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Państwa zamówienia.

Prosimy, abyście Państwo pamiętali, że w każdej chwili macie prawo do nieodpłatnej informacji na temat zapisanych danych oraz, jeśli to konieczne, prawo do korekty, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa zapisanych danych. W tym celu należy przesłać do nas wiadomość e-mail na adres: sklep@ktm.info

Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi w związku z ochroną danych do odpowiedniego dla naszej firmy organu nadzoru.

Zapewniamy Państwa, że nasza firma przestrzega restrykcyjnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ochrony Państwa danych był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Państwu poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w naszym sklepie ktm.info

I. Kto jest administratorem danych osobowych ktm.info
Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danym osobowym jest: sklep internetowy działający pod adresem ktm.info, którego właścicielem jest spółka Wicher Sp. z. o.o. Sp. k, ul. Zakliki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków, NIP: 6772419765 REGON: 367248655, e-mail: sklep@ktm.info

II. Jak chronimy Twoje dane osobowe
Administrator wdrożył w ktm.info politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Państwa danych osobowych.
Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:
A.    Dostęp do Państwa danych osobowych, mają tylko ci pracownicy ktm.info, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony
B.    System IT ktm.info spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.
Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych.

III. Prosimy o Państwa dane, aby mogli Państwo złożyć u nas zamówienie
W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam następujących danych:
1.    imię i nazwisko – niezbędne do wystawienia później dokumentu sprzedaży  i zaadresowania przesyłki;
2.    adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
3.    e-mail – niezbędny do dokonania płatności i komunikacji;
4.    numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) i komunikacji.
Dane te są przetwarzane wyłącznie przez ktm.info i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez ktm.info w podanym poniżej zakresie:
1.    imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są kurierowi lub pracownikowi poczty.
2.     imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są obsługiwane poprzez wewnętrzny system księgowy sklepu pod adresem ktm.info
3.     adres e-mail przekazywany jest portalowi Przelewy24 – celem poprawnego dokonania płatności. 
  
IV. Państwa dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na ktm.info
 
A.    System informatyczny, z którego korzysta ktm.info automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego Państwo korzystają. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adresu wejścia na stronę internetową ktm.info i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji,  w celu zapewnienia Klientowi jak największej wygody korzystania z internetu. Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. 
B.    ktm.info wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia ktm.info rozpoznania i dostosowania funkcjonalności do Państwa potrzeb.
ktm.info wykorzystuje cookies do:
1.    zapamiętania zawartości Państwa koszyka;
2.    zapamiętania Państwa preferencji wyświetlania;
3.    tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania ktm.info;

W przypadku, gdy nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możecie zablokować Państwo ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziecie Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z ktm.info nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.
 
Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w ktm.info chcieliby Państwo je skasować, to można to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak, to zrobić znajdziecie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

C.    Google Analytics (cookies)
Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez ktm.info źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możecie zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziecie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania ktm.info
 
Jeżeli zgadzacie się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w ktm.info chcielibyście je skasować, możecie to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić znajdziecie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

D.    Google AdWords (cookies)
Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia przez ktm.info oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi, o których mowa w pkt. III niniejszej polityki prywatności i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies można zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziecie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania ktm.info
 
Jeżeli zgadzacie się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w ktm.info chcielibyście je skasować, możecie to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić znajdziecie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
 
V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów ktm.info
ktm.info bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w ktm.info linków do innych stron internetowych. ktm.info nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnymi samodzielne podjęcie decyzji, czy chcecie Państwo powierzyć im swoje dane osobowe.
 
VI. Udostępnianie Państwa danych osobowych
W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, ktm.info dane takie udostępni. 
Za wyjątkiem tych sytuacji, Państwa dane osobowe będą ujawniane wyłącznie w zakresie, celu  i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

VII. Zmiana polityki bezpieczeństwa ktm.info
ktm.info zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania ktm.info lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie ktm.info powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany  przez Państwa adres e-mail).  Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem e-mai: sklep@ktm.info
 
VIII. Kontakt
ktm.info kontaktuje się z Państwem korzystając z podanego e-maila oraz podanego przez Państwo numeru telefonu.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności  i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu. Również w przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Państwa danych osobowych, o ile nie możecie lub nie chcecie Państwo zrobić tego samodzielnie prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sklep@ktm.info
 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco

Proszę zaakceptować warunki korzystania z newsletter.