koszyk 0

Koszyk

0 PLN

Koszyk jest pusty

Zapisz się do newslettera i łap comiesięczne okazje  KTM Deals!

Język:

Waluta:

Rodo

Obowiązek informacyjny dla klientów sklepu ktm.info


Szanowni Państwo,
Mając na celu zapewnienie realizacji Państwa praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej jako “RODO”), niniejszym pragniemy przekazać informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, określone w art. 13 lub 14 RODO.

Administratorem Państwa danych osobowych oraz podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych jest: spółka Wicher Sp. z. o.o. Sp. k, ul. Zakliki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków, NIP: 6772419765 REGON: 367248655, właściciel sklepu internetowego ktm.info  
 

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a)    wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO- przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane w celu rezerwacji zakupionego towaru oraz dostarczenia towaru lub w ramach działań przed zawarciem umowy. W zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  b)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  c)    analitycznym i statystycznym na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora 
  (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej;
  d)    realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  e)    kierowania do Państwa przez Administratora treści marketingowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Uzasadnionym interesem Administratora jest kierowanie do Państwa treści marketingowych drogą pocztową w trakcie wykonywania umowy, a także drogą e-mailową, w zależności od tego, na którą drogę komunikacji wyrazili Państwo zgodę. W zakresie przetwarzania danych w celu kierowania do Państwa treści marketingowych na dane adresowe po rozwiązaniu umowy Administrator przetwarza dane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 2. Dane osobowe zgromadzone w związku z wyrażeniem przez Państwa zgody według art. 6 ustęp 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, podczas dokonywania zakupów w ktm.info, będą wykorzystywane do komunikacji z Państwem (np. komunikaty serwisowe, wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia i etapu realizacji zamówienia).
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w zakresie informacji niezbędnych do: realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail);
 4. Państwa dane osobowe zebrane w celu wykonania umowy i realizacji zamówienia są przekazywane, wyłącznie w koniecznym zakresie pozostałym stronom trzecim.
  a) firmom kurierskim;
  b) operatorowi serwisu (Przelewy24);
 5. Dane te są przekazywane w celu wykonania umowy i realizacji zamówienia. Przekazywane dane mogą być wykorzystywane przez naszych usługodawców wyłącznie w celu wykonania powierzonych im zadań. Wykorzystanie tych danych do innych celów jest zakazane. Przetwarzanie danych w ramach umowy odbywa się przy zastosowaniu przepisów dotyczących przetwarzania danych umownych zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 
 6. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacjach międzynarodowych.
 7. Państwa dane osobowe będą̨ przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz zrealizowania zamówienia, a także przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń́ w związku z ich realizacją. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Państwa treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
 8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem danych ktm.info pod adresem email: sklep@ktm.info
 9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz realizacji zamówienia. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wykonania powyższych działań przez Administratora (np. brak możliwości realizacji zamówienia).

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco

Proszę zaakceptować warunki korzystania z newsletter.